THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU

Home » Lĩnh vực hoạt động » THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU

Các sản phẩm chính:

  1. Công cụ hỗ trợ
  • Găng tay bắt dao, găng tay chống kim tiêm đâm

–     Gậy điện các loại: gậy dài, ngắn, gậy hoá trang…

–     Súng chống bạo loạn: bắn đạn cao su, đạn điện, đạn hơi cay…

–     Ống nhòm ngày, ống nhòm đêm, ống nhòm hồng ngoại…

  • Đèn pin chịu nước, đèn chiếu xa, đèn laser gây loá mắt mục tiêu…
  • Thiết bị dò tìm kim loại, cổng từ..…
  • Các sản phẩm chống đạn: áo giáp chống đạn K59, K54, AK; áo VIP; lá chắn chống đạn, mũ chống đạn K54, K59; va ly chống đạn…
  • Áo chống đâm, lá chắn chống bạo loạn, ốp bảo vệ chân tay, ….