LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Thương mại xuất nhập khẩu

Cung cấp các sản phẩm nghiệp vụ an ninh, công nghệ cao, các loại camera …

Đầu tư bất động sản

Đầu tư vào các dự án bất động sản trên toàn quốc …

Du lịch nghỉ dưỡng

Anja Beach Resort & Spa Phu Quoc là khu nghỉ dưỡng 4 sao nổi bật cùng lối kiến trúc nhà cổ

Giải pháp - Công nghệ - Tích hợp