DỰ ÁN

Cung cấp thiết bị và dịch vụ lắp đặt trung tâm thông tin Cảnh sát giao thông giai đoạn II

Cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường và camera quan sát bảo về mục tiêu

Cung cấp, thiết kế, lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình

Cung cấp các thiết bị, phương tiện đặc chủng dùng cho cảnh sát cơ động

Cung cấp thiết bị phần cứng của hệ thống trực ban điện tử

Cung cấp thiết bị thuộc DA016 Bộ Công an

Cung cấp các thiết bị thuộc DA25 Bộ Công an

Cung cấp cáp các thiết bị công nghệ cho bộ tư pháp.