CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Hướng tới chiến lược chuyển đổi mô hình hoạt động theo định hướng Tập đoàn,
chúng tôi trân trọng chào đón Ứng viên cho các vị trí tuyển dụng sau đây:

STT Vị trí (click để xem mô tả cv) Địa điểm làm việc Hạn nộp hồ sơ Nộp hồ sơ Tình trạng
01 Kế toán trưởng tập đoàn Hà nội 30/03/2019
02 Chuyên viên pháp chế Hà nội 30/03/2019
03 Chuyên viên phát triển dự án Hà nội 30/03/2019
04 Chuyên viên kinh doanh dự án Hà nội 30/03/2019
05 Chuyên viên thanh tra & kiểm soát chất lượng Hà nội 30/03/2019
06 Chuyên viên kế toán tổng hợp Hà nội 30/03/2019
07 Kỹ sư kinh tế xây dựng Hà nội 30/03/2019